måndag 1 oktober 2012

Får man slåss?

Jag skulle vilja vända på frågan och säga varför slåss man?
Att arbeta i skolan med elever och deras föräldrar är fantastiskt roligt. Varje dag sker underverk när människor lär och utvecklas. Det är inte alltid vi upptäcker dem innan vi någon tid senare tittar i backspegeln och ser vilka framsteg som gjorts. Steg framåt mot en framtid som vi vet väldigt lite om.
Att arbeta i skolan ger också en stor portion av ödmjukhet. Livet är inte alltid enkelt för varken barn eller föräldrar. Det är mycket som påverkar hur vår livssituation ser ut.
Min absoluta övertygelse är att alla barn vill lyckas, känna sig betydelsefulla och vara en del i ett socialt sammanhang. Det samma gäller väl vuxna?
Ett barn är aldrig elakt! Däremot kan handlingar ibland vara mer eller mindre goda men inte barnet. Det finns en anledning till att barn ibland gör dåliga val och behandlar andra illa. Vilka förebilder är vi vuxna? Ibland säger vi att skolan är en bild av samhället. Det samhället är inte alltid tryggt och kärleksfullt.
Våra barn på Bureskolan är fantastiskt fina och godhjärtade. Ibland blir det trots det tråkigheter med bråk och konflikter. Detta arbetar vi med på många sätt.
Det finns däremot ingen off-knapp på barnen som från den ena dagen till den andra får bråk och konflikter att upphöra. Orsakerna är mer komplicerade än så.
Vi samarbetar med föräldrar, har kontakter med olika stödfunktioner som till exempel logopeder, elevhälsa, psykologer och sociala myndigheter allt med syfte att hjälpa barnet och föräldrarna att må bra och få rätt hjälp och stöd. Att få känna att man duger, kan och vågar gör att man kanske väljer andra sätt att ta kontakt än att slåss eller använda mindre lämpliga ord mot sin omgivning.
Vi har inga besvärliga elever - men vi har elever som har det besvärligt!
Jag har stor tilltro till personalen som varje dag arbetar för att skapa en trygg och god miljö för våra elever. Ni föräldrar kan hjälpa oss genom att prata väl om människor och skapa förståelse för att livet ibland inte bara är rosor utan att det även finns taggar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar