fredag 9 maj 2014

Vad händer på Bureskolan?

Det står en kontainer på skolgården. Vi har precis påbörjat en ombyggnation av trä- och metallsslöjdssalen. Den kommer att byggas om för att bli en gemensam slöjdsal för all slöjd, både hårda och mjuka material. I läroplanen är ämnet slöjd inte uppdelat och vi vill på detta sätt öka möjligheten för eleverna att kombinera olika material i sina arbeten. Vi har ju förmånen att ha en slöjdlärare som är behörig i båda slöjdarterna.
Denna förändring kommer också att bidra till att vi får bättre utnyttjande av lokalerna totalt sett.
Vi ser fram emot att få detta klart och hoppas att det kommer att vara det ibörjan av hösten. De första veckorna efter sommaren får vi lösa lite provisoriskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar