tisdag 28 maj 2013

Höstens organisation och grupper F-3


Läsåret 2012/13 har för åk F-3 utvecklats i en positiv riktning. Vi har arbetat mycket med social träning, struktur och rutiner. Personalen har i sitt arbete fått handledning och stöd från elevhälsan, men fortfarande har vi utmaningar att arbeta vidare med.

Inför höstens organisation och grupperingar har vi funderat mycket kring vad som blir bäst för våra elever och tagit utgångspunkt i såväl beprövad erfarenhet och forskning. Det vi bedömt som det viktigaste är att eleverna inte behöver byta lärare för ofta och att läraren får möjlighet att följa elevernas lärprocess under längre tid. Eleverna får vara i samma grupp och hinner tillsammans med läraren bygga relationer med varandra.

Den åldersintegrerade organisationen med F- åk  1 och åk 2-3 har många fördelar när det gäller de sociala delarna. Den gynnar också de årskullar då det är få barn eller ojämnt antal med pojkar och flickor. Samarbetet mellan lärarna ökar i denna organisation.

Trots fördelarna med åldersintegrering  överväger fördelarna med att inför hösten-13 organisera oss i åldershomogena grupper, åk 1, åk, 2 och åk 3. Vi kommer däremot att behålla åldersblandningen i åk 4-6.
För att gynna det sociala klimatet på hela lågstadiet kommer vi att ha gemensamma aktiviteter
tex utedagar och familjegrupper.

Hösten 2013:

Förskoleklassen                            Ann-Marie Svensson  och  Helen Lindvall

Åk 1                                                Maria Andersson och Ida Hygren

Åk 2                                                Linda Kühn Tapken och Ester Davidsson
        (Ester kommer även arbeta i åk 3)

Åk 3                                                Malin Hermansson och Erik Mårtensson

Regeringen har beslutat att utöka matematikundervisningen i åk 1-3 från och med hösten 2013. Detta innebär att åk 3 kommer att ha en längre skoldag i veckan (till 14:10). Vilken dag det blir är inte klart ännu.

Hälsningar

Inger Svensson
rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar