onsdag 12 juni 2013

Välkommen Caroline!

Till hösten kommer Caroline Larsson arbeta med matematik och NO i Stenarna. Linnea kommer att finnas kvar men kommer till största delen arbeta som stödpedagog. Hon kommer att stötta Caroline i hennes uppdrag. Vi hälsar Caroline välkommen.